JÓGOHRANÍ

Dětská jóga pomáhá dětem zklidnit roztěkanou mysl, posílit tělíčko i sebedůvěru pomocí her a příběhů. Děti se naučí správnému držení těla, koordinaci a rovnováze, ale i relaxaci. Dětská jóga vychází z klasické hathajógy a je přizpůsobena věku a schopnostem dané skupiny dětí. 

Jógohraní

Čt: 16:00 - 17:00 hod.

Cena za lekci 100,- jóga pro děti. Kurzovné se platí vždy na 1 měsíc, náhrady se nepřevádí do dalšího měsíce, ale jsou řešeny formou videí, ke kterým klient dostane přístup po zaplacení kurzu.

Lekce probíhají bez doprovodu rodičů. 

Případné dotazy směřujete na Elišku Náhunkovou