JÓGOHRANÍ

Dětská jóga pomáhá dětem zklidnit roztěkanou mysl, posílit tělíčko i sebedůvěru pomocí her a příběhů. Děti se naučí správnému držení těla, koordinaci a rovnováze, ale i relaxaci. Dětská jóga vychází z klasické hathajógy a je přizpůsobena věku a schopnostem dané skupiny dětí.

Čt 15:30 - 16:15 (3 - 5 let)

Čt 16:30 - 17:15 (5 - 7 let)

Lekce probíhají bez doprovodu rodičů.

Cena: září - leden (20 lekcí) 1600,-

Případné dotazy směřujete na Elišku Náhunkovou